Daidoji Megumi

Crane Bushi assigned to Toshi Ranbo, disappointed wife of Daidoji Hitaro

Description:

Daidoji Yojimbo 3

Bio:

Daidoji Megumi

Withering Empire jlbm