Yasuki (Suzume) Tokiko

Young bushi originally from the Sparrow Clan, recently married to Yasuki Kugayama

Description:

Suzume Bushi 3

Bio:

Yasuki (Suzume) Tokiko

Withering Empire jlbm