Matsu Saeki

Head of the guard of the Lion Embassy in Toshi Ranbo, sworn enemy of Doji Kikuro

Description:
Bio:

Matsu Saeki

Withering Empire jlbm