Shosuro Saburo

Scorpion Scout in the Clan Armies. Friend of Daidoji Hitaro.

Description:
Bio:

Shosuro Saburo

Withering Empire jlbm